Το Αρχείο Μουσικής Εικονογραφίας και Φιλολογικών Πηγών

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 Το Αρχείο Μουσικής Εικονογραφίας και Φιλολογικών Πηγών ιδρύθηκε το 1996 από την καθηγήτρια κ. Αλεξάνδρα Γουλάκη Βουτυρά, ως ένα παράλληλο υποστηρικτικό εργαλείο για τα μαθήματα και την έρευνα στον τομέα της Μουσικής Εικονογραφίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομα θεσμοθετήθηκε ως ένα αυτόνομο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πανεπιστήμιο και άλλους φορείς.

Στόχος του προγράμματος υπήρξε η συγκέντρωση, τεκμηρίωση και καταλογογράφηση εικαστικών παραστάσεων και φιλολογικών πηγών, που σχετίζονται με την ελληνική μουσική, τον χορό και τις παραστατικές τέχνες από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με την χρήση διεπιστημονικών μεθόδων καταλογογράφησης και ψηφιακής τεχνολογίας, το Αρχείο Μουσικής Εικονογραφίας και Φιλολογικών Πηγών επιδίωξε να καταστήσει το υλικό του προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό και να προωθήσει την επικοινωνία ανάμεσα σε ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία με σκοπό την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στην έρευνα της ελληνικής μουσικής, καθώς και την συνεργασία και ανταλλαγή υλικού με αντίστοιχα αρχεία του εξωτερικού.

Για την τεκμηρίωση του υλικού αναπτύχθηκε η ψηφιακή βάση δεδομένων ΜΙΤΟΣ, που σχεδιάστηκε ειδικά για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες τεκμηρίωσης και καταλογογράφησης εικονογραφικού υλικού και γραμματειακών πηγών. Η δομή και οι μηχανές αναζήτησης της ψηφιακής αυτής βάσης επιτρέπουν την δημιουργία εξατομικευμένων αναζητήσεων με συνδυασμό διαφορετικών κριτηρίων, ώστε να καλύπτονται με -κατά το δυνατόν- μεγαλύτερη πληρότητα οι ερευνητικές ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.

Κατά τη διάρκεια της 20χρονης λειτουργίας του το Αρχείο Μουσικής Εικονογραφίας και Φιλολογικών Πηγώνανέπτυξε σημαντικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (εκθέσεις, υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, διοργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις) συντελώντας στην προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας στο πεδίο της ελληνικής μουσικής εικονογραφίας και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της στο ειδικό και ευρύ κοινό.

Σε αυτή την πορεία μας συνέδραμαν αξιόλογοι συνεργάτες τους οποίους ευχαριστούμε για την ποιοτική και γεμάτη αγάπη για το αντικείμενο συνεισφορά τους

Επιστημονικοί συνεργάτες: αναπλ. καθ. Γεώργιος Παπαδέλης (Μουσική Ακουστική και Πληροφορική της Μουσικής), επικ.καθ. Μαρία Αλεξάνδρου (Ιστορική Μουσικολογία με ειδίκευση τη Βυζαντινή Μουσική), καθ. Αγγελική Πιλάλη-Παπαστερίου (Προϊστορική Μουσικολογία), ομότιμος καθ. Δημήτρης Θέμελης (Ιστορική Μουσικολογία), ομότιμος καθ. Κυριάκος Τσαντσάνογλου (κλασική φιλολογία), καθ. Δ. Τσιτσικλή (κλασική φιλολογία).

Μηχανικοί λογισμικού: Μιλτιάδης Στόικος, Γεώργιος Καραγιάννης, Δημήτριος Μαμαγκινίδης

Στελέχωση: Γεωργία Χριστοδούλου, Αντωνία Ρουμπή, Ουρανία Ζαχαρτζή, Αθανασία Ζγιάλτου

Ερευνητές: Αγγελίδου Σοφία (μουσικολογία), Βελένη Θέμiς (ιστορία της τέχνης), Βελλή Ευαγγελία (μεσαιωνική και νεώτερη φιλολογία), Βουτσά Μαρία (μουσικολογία), Γαβρίλης Άρης (μεσαιωνική και νεώτερη φιλολογία), Γκιλιοπούλου Χιονία (μουσικολογία), Γκουρμπάτση Σοφία (μουσικολογία), Ζαχαρτζή Ουρανία (μουσικολογία), Ζγιάλτου Αθανασία (μουσικολογία), Θεοχάρης Ιωάννης (βυζαντινή αρχαιολογία), Κάππας Μιχάλης (βυζαντινή αρχαιολογία), Μητούση Ειρήνη (κλασική φιλολογία), Μόσχου Γεωργία-Αντωνία (μουσικολογία), Μπομπού Ολυμπία (κλασική αρχαιολογία), Μυστακίδης Αθανάσιος (μουσικολογία), Νασιούλα Μαρία (κλασική αρχαιολογία), Παρασκευοπούλου Ιλιάνα (μεσαιωνική και νεώτερη φιλολογία), Πάτση Ευαγγελία (ιστορία της τέχνης), Ρουμπή Αντωνία (μουσικολογία), Σωτηρούδη Ελισάβετ (μεσαιωνική και νεώτερη φιλολογία), Τσαγκαράκη Ευαγγελία (προϊστορική αρχαιολογία), Τσαπράνη Άννα (κλασική αρχαιολογία), Τσολακόπουλος Ηλίας (κλασική φιλολογία), Τυφλόπουλος Αναστάσιος (κλασική φιλολογία),  Φαφαλιός Μάρκος (βυζαντινή αρχαιολογία).

 

 

Πρόσφατα Νέα